Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Korttidshem Drabantgatan

Korttidshemmet drabantgatan ligger på T1 med närhet till centrum, valla, gamla linköping samt trädgårdsföreningen. Korttidshemmet har 5 platser som avlastar ca.15 familjer. förutom barn/ ungdomars rum finns det gemensamma utrymmen med öppen planlösning.

Aktiviteter

Aktiviteter som förekommer är promenader, utflykter, spela spel, lyssna på bl.a. musik, vara delaktig vid matlagning.

Detta sker både i grupp och individuellt.

Personalen lägger också stor vikt att tillgodose barn och ungdomars personliga träningsprogram och att använda deras träningshjälpmedel, så som ståstöd, gåstol mm.

Vi arbetar utifrån barn och ungdomarnas individuella behov. det kan vara genom "tecken som stöd", bilder för kommunikation mm.

Målgrupp

Ålder 0-21 år med behov av stöd enligt LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvecklingsstörda barn och ungdomar med både fysiska och psykiska handikapp. De flesta har dessutom medicinska tilläggshandikapp.

Målsättning

Vi utgår från att barn och ungdomarna har samma behov som alla vi andra. ge dem värdighet, trygghet och stimulans för att utvecklas.

Vi vill att föräldrar och anhöriga ska känna sig trygga, delaktiga och välkomna hit.

Uppföljning och samverkan

Vi har regelbundna personalmöten samt planeringsdagar, kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell plan för individen.

Övrig kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål och behov.

Vi har kontakt med individens hem, personliga assistenter, skola, förskola, daglig verksamhet, habiliteringen utifrån behov.

Personalen

På korttidshemmet arbetar dagpersonal, och vaken nattpersonal.

Personalen har stor erfarenhet och utbildning bl.a. i dokumentation, etik och moral.

Kontaktuppgifter:

korttidshemmet

Drabantgatan 20

582 14 linköping

tel. 013 – 20 57 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 april 2017