Nationalekonom (text)

En nationalekonom kan arbeta inom en rad olika områden. Till exempel göra samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser. Arbetsplatserna kan vara olika myndigheter, stora företag, organisationer, banker, försäkringsbolag och även internationella jobb finns inom till exempel EU-administrationen, OECD och andra internationella organisationer.

Arbetsuppgifter

En nationalekonom gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser. Med hjälp av olika ekonomiska analysmetoder kan nationalekonomen dra slutsatser kring vilka konsekvenser politiska beslut får för samhällsekonomin och för människorna i samhället. Man studerar arbetsmarknadens sätt att fungera. Man kan också undersöka hur enskilda företag och människor beter sig i olika ekonomiska situationer.

Den insamlade informationen bearbetas med hjälp av statistiska metoder. Olika ekonomiska modeller används för att analysera resultaten. Nationalekonomen drar slutsatser och ger förslag till åtgärder. I arbetet ingår att skaffa information och hålla sig informerad om nya teorier och modeller. Det är viktigt att kunna hantera stora informationsmängder och att ur ett omfattande material kunna ta fram det väsentliga.

Exempel på arbetsplatser är departement, länsstyrelser, Skatteverket, Riksbanken och Riksrevisionen som är myndigheter med samhällsekonomiska uppgifter och som anställer nationalekonomer. Nationalekonomer arbetar också på banker, försäkringsbolag, stora företag, kommuner, universitet och högskolor, inom fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer. Nationalekonomer som arbetar i banker och privata företag arbetar ofta med att göra landsstudier. Det innebär att bevaka och bedöma den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i olika länder. Arbetet sköts med hjälp av kontakter med banker eller företag i dessa länder. Man studerar databaser och gör prognoser. Inom fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer arbetar nationalekonomer med att analysera vad till exempel löneavtal, valutakurser och räntor innebär för köpkraft, anställningar och produktionsmöjligheter. Medlemskapet i EU innebär att det finns arbetsuppgifter för svenska ekonomer i EU-administrationen. Ekonomiska analytiker och utredare finns också inom OECD, världshandelsorganisationen WTO, Internationella valutafonden och andra internationella organisationer.

Ekonometriker är en nationalekonom som är specialiserad på statistiska och matematiska metoder och forskar runt dessa.

Utbildning

På gymnasiet finns Ekonomiprogrammet med inriktningar ekonomi och juridik, www.utbildningsinfo.se. Inom högskola och universitet finns olika program i ekonomi. Nationalekonomi är ett huvudområde inom civilekonom/ekonomprogrammen och politices kandidatprogrammen och det går också att läsa som fristående kurs och kombinera med andra ämnen, www.allastudier.se.

Lön

Medellönen i landet är 35 815 kronor per månad. Medellönen för kvinnor är 32 028 kronor per månad och medellönen för män är 38 971 kronor per månad, www.lonestatistik.se.

Förmågor

Som nationalekonomer behöver ha eller utveckla: Analytisk: Kunna analysera verkligheten bakom händelseförlopp och siffror och dra slutsatser. Kreativ förmåga: Kunna utveckla och skapa ekonomiska modeller. Problemlösning: Hitta lösningar på komplexa problemformuleringar med hjälp av ekonomiska modeller.

Att tänka på

Goda språkkunskaper underlättar möjligheterna till att arbeta internationellt.

(Reviderad text från Arbetsförmedlngen, 2012)

Lotta Svala

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 oktober 2016