Ansökan och antagning

Den 12 april öppnar ansökan till höstens kurser!
Många av våra skolor har kontinuerlig antagning till sina utbildningar - det går alltså att söka kurser under hela året. Så länge en kurs är valbar i vår webbansökan så är den möjlig att söka - även under pågående termin.

 

Sök bland frågor och svar

För vårterminen 2017 och sommaren 2017

Många av våra skolor har kontinuerlig antagning under hela terminen. Så länge kurserna är sökbara på webben, så går de att söka – trots att datum för terminsstart har passerat. Det innebär att du kan söka till en kurs under vårterminen ända fram till den 20 juni.

Många skolor erbjuder också möjlighet att studera under sommarmånaderna. Du söker då för vårterminen, och kommer överens med din skola om vilka eventuella kurser du ska läsa under sommaren.

För höstterminen 2017

Ansökan till höstterminen är öppen. Många av våra skolor har kontinuerlig antagning under hela terminen. Så länge kurserna är sökbara på webben, så går de att söka – trots att datum för terminsstart har passerat. Det innebär att du kan söka till en kurs under hösterminen ända fram i november.

 • Skapa ett användarkonto - Du behöver bara skapa konto första gången du söker. Du måste ha en e-postadress när du skapar ett konto.
 • Logga in på Webbansökan - Gör alla steg i ansökan och bifoga betyg och andra dokument som efterfrågas.
 • Avsluta med att skicka ansökan.
 • Under rubriken ”Min sida” kan du följa vad som händer med din ansökan.

    

Gå in på din webbansökan och välj Studieplan - Där kommer det att stå en anteckning vars betydelse du kan se här nedan:

 • Sökt: Kursen har inte  behandlats än
 • Under bearbetning: Din ansökan behandlas
 • Komplettering: Scanna/skicka omgående in betygskopior
 • Syv: Din ansökan behandlas av studie- och yrkesvägledare
 • Obehörig: Du är inte behörig att läsa den kurs du sökt till
 • Ej antagen: Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, att du saknar förkunskaper, att du redan gått kursen en eller flera gånger eller att du sökt fler kurser än du kan bli antagen till.
 • Antagen: du är antagen till kursen förutsatt att tillräckligt många elever sökt kursen. Kursen startar bara om tillräckligt många personer har sökt till den. Utbildningsanordnaren skickar ut kallelse och information om kursstart.

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Linköping:

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis.
 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller 
 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
 • om du är folkbokförd i Linköpings kommun

Bifoga dina betyg i digital form i din webbansökan, helst som en pdf-fil, eller kom in med dem till oss på Nygatan 19 eller Skäggetorp centrum.

Du kan också skicka in dina betyg i efterhand till e-postadress jokt@linkoping.se

Vi kan inte behandla din ansökan förrän betygen kommit in.

Du som är folkbokförd i annan kommun än Linköping och vill läsa inom kommunal vuxenutbildning i Linköping kan inte söka via webbansökan.

Kontakta oss på telefon 013-20 55 00 eller via epost så skickar vi en ansökningsblankett som du ska lämna till din hemkommun för beslut om interkommunal ersättning för studier i Linköping.

Ansökan behandlas inte förrän den är påskriven av din hemkommun.

Du som har skyddad identitet ska inte använda vår webbansökan. Kontakta oss på telefon 013-20 55 00 eller via epost så skickar vi en ansökningsblankett som du tillsammans med dina betyg kan lämna in i ett förslutet kuvert. Eller så kommer du in till oss, för att få en blankett i handen.

Ansökningen behandlas sedan av en person på Antagningen på ett säkert sätt.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Om du blivit antagen till en kurs och vill tacka nej så skickar du epost till oss där du anger namn, personnummer samt vilken kurs du vill tacka nej till.

Om det gått mindre än tre veckor från kursstart - så gör du en ny webbansökan, och skriver in att du önskar byta skola i rutan för övrig information.

Om det gått mer än tre veckor från kursstart så måste du först göra en ansökan, och sedan fylla i en bytesblankett. Där är det viktigt att du kan redogöra för hur du kommunicerat med den skola du går på. Att få byta skola efter tre veckor är ingen självklarhet - det ska finnas uppenbara skäl till detta. Det är rektor på Jobb- och kunskapstorget som antingen godkänner eller avslår din önskan om byte av skola.

Bytesblankett 

Support inloggning

E-post: Skicka e-post till Support inloggning

E-post: utbfrontersupport@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
581 81 Linköping

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2017