Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Prövning

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst, eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Sök bland frågor och svar

Du läser in kursen på egen hand med hjälp av prövningsinstruktioner. Prövning innebär att du redovisar dina kunskaper i alla moment som ingår i en kurs, så att läraren kan sätta betyg. Vanligtvis innebär prövning både muntliga och skriftliga redovisningar.

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och gymnasiearbetet. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen.

Du har rätt att göra en prövning från hösten det år du fyller 20 eller tidigare om du har slutför gymnasiet.

Det finns möjlighet för skolan att ta ut en avgift för prövning. Avgiften får högst vara 500 kronor. Du betalar direkt till respektive skola – informations finns på webbansökan.

Avgift får dock inte tas ut för

  • elev som har fått betyget IG/F på den kurs prövningen gäller
  • elev som, inom ramen för en kurs, genomgår prövning efter validering,
  • elev som efter avslutad kurs i utbildning i svenska för invandrare inte har nått upp till nivån för betyget E.

Du som är folkbokförd i Linköping ska ansöka om att få göra en prövning via vår webb-ansökan. Du väljer Prövning i vänstermenyn. Det är Birgittaskolan och Infokomp som erbjuder prövning i olika kurser – du ser i webbansökan vilka kurser det gäller. Glöm inte att bifoga dina betyg i ansökan. 

Om du inte skulle hitta den kursen du vill göra prövning i, varken under Birgittaskolan eller Infokomp, eller inte är folkbokförd i Linköping, så får du kontakta en studievägledare på Jobb- och kunskapstorget – Öppettider.

Du kan göra en prövning i en kurs du samtidigt läser. Tänk dock på att om du får ett godkänt resultat - alltså lägst betyg E på din prövning, så har du inte längre rätt att läsa den kursen, och får avbryta dina studier.

Prövning i Modersmål och Moderna språk görs genom Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Kontaktperson: Åsa Svensson 013- 20 62 72

Avgiften är 500 kr per kurs och prövningstillfälle. Endast en kurs prövas vid varje tillfälle. Avgiften skall betalas före prövningen till Linköpings kommun, postgironummer 9965-5. Viktigt är att ange konto 3632, ID 505562 och aktivitet 310030 på inbetalningen.

Är du osäker på vilken kurs du ska göra prövning i? Kontakta en studievägledare på Jobb- och kunskapstorget eller på Birgittaskolan.

Prövningsperiod

Hos Infokomp kan prövning göras löpande under läsåret. Under vissa perioder är det många som gör prövning och plats kan inte garanteras, vi gör dock vårt bästa för att ditt önskemål ska tillgodoses. En prövning är på 8 veckor och kan inte förlängas. Vi rekommenderar att du gör prövning i en kurs i taget. Efter att du anmält dig och betalat eventuell avgift, blir du kontaktad av din lärare som ger dig instruktioner om hur prövningen kommer att genomföras. Du genomför sedan prövningen på egen hand.

En prövning innehåller såväl skriftliga som muntliga uppgifter och omfattar hela kursens kunskapskrav. Efter att prövningen genomförts sätts betyg. Betyget F påverkar inte möjligheten att göra nya prövningar.

Avgifter

Har du tidigare läst kursen och fått betyget F är prövningen avgiftsfri.

Vill du höja ditt betyg, eller saknar betyg i kursen tas en avgift på 500 kr ut. Avgiften ska vara betald innan du får tillgång till prövning. När du ansökt om prövning kommer du att bli kontaktad av oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 november 2016