Fritidshem

Arbetslaget består av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Fritidshem vid Ljungsbro skola

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid" Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Aktiviteter

Eleverna ska ha ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där de kan hitta något som man är bra på och som stärker självförtroendet så att de kan utvecklas vidare.

På fritidshemmet ges barnen stort utrymme för leken och för skapande verksamhet. Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. En del av personalen arbetar också i skolan tillsammans med lärarna. 

Föräldrasamverkan

Fritidshemmet strävar efter en god föräldrasamverkan och har en representant i Samrådet.

Morgon- och kvällsomsorg är på Tåget

Under morgonomsorgstid - 06:00-08:00 - arbetar: Madelein Håkansson och Kerstin Wass

tel: 20 62 84 och 20 67 62

Ansvarig för verksamheten:

Rektor Conny Oskarsson tel. 013- 20 67 37

Fritidshem Ljungsbro skola

Telefon: 013-26 32 57

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Ljungsbro skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Ljungsbro skola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Sportvägen 3
Sportvägen 3 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6 http://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6

Ansvarig

Rektor
Conny Oskarsson
Telefon: 013-20 67 37

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 april 2017