Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Om kommunen / Utveckling och omvär... / Idéburen sektor

Idéburen sektor

Utvecklingsavdelningen
Besöksadress: Stadshuset
Storgatan 43
Postadress: Linköpings kommun
Kommunledningskontoret
Storgatan 43
581 81 Linköping
Telefon: 013- 20 60 00 växel
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Glada människor

Kärt barn har många namn: idéburen sektor, civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn, folkrörelse med mera. Linköpings kommun har tagit fram ett program för samverkan med den idéburna sektorn. Programmet omfattar både organisationer och aktörer utan formell organisation, t.ex. olika nätverk. Kommunen har även, tillsammans med en referensgrupp från idéburen sektor, tagit fram en överenskommelse.

Linköpings kommun påbörjade arbetet med program och överenskommelsen 2008 utefter en motion till kommunfullmäktige (se fil till höger). Motionen resulterade i ett beslut om att ta fram ett program samt en överenskommelse med idéburen sektor. Programmet har tagits fram av en politisk styrgrupp och överenskommelsen tillsammans med en referensgrupp från idéburen sektor (mer information till höger).

Syftet med detta arbetet är att kommunen ser den idéburna sektorn som mycket betydelsefull för såväl samhället i stort som för den enskilde individen. Programmet och överenskommelsen är ett steg i att lyfta fram detta samt att tydliggöra kommunens och sektorns ömsesidiga beroende.

Underskrift av överenskommelsen

De idéburna organisationer som så önskar skriver tillsammans med kommunen under den överenskommelse som parterna gemensamt arbetat fram.

Den 18 september 2012 annordnades den första ceremoni för underskrift av överenskommelsen och den 24 januari 2013 hade kommunen en andra ceremoni. På dialogmötet 5 oktober 2013 hölls en kortare tredje ceremoni. Totalt har 108 föreningar skrivit under överenskommelsen. Kommunen kommer att fortsätta annordna ceremonier för underskrift så länge intresse finns samt årligen stå värd för dialogmöte mellan idéburen sektor och kommunen.

Överenskommelsen, programmet samt ytterligare information står att finna i länkar och dokument till höger.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449