Budget

Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. Budgeten är en offentlig handling som alla har rätt att ta del av.

I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Varje nämnd/styrelse formulerar och föreslår mål för verksamheten inom sitt uppdrag. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar, övergripande mål samt majoritetens samverkansprogram.

Till grund för budgeten finns även en trend och omvärldsanalys OBS (omvärldsbevakning, bedömning, strategi) som är ett kommungemensamt planeringsunderlag för nämnder och styrelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 november 2017