Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stiftelsen Järnvägsmuséet

Stiftelsen Järnvägsmuséets avkastning ska användas som stöd till öppethållande av järnvägsmuséet.

Fastställda av kommunstyrelsen 1993-06-08, § 249.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom gåva från Östergötlands järnvägsmuseiförening år 1993.

§ 2 Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att lämna ekonomiskt stöd till öppethållande av järnvägsmuséet samt i den mån det är möjligt, bidraga till dess vård och utveckling.

§ 3 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 4 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 5 Beslutsfattare
Avkastningen utbetalas till driftansvarig organisation som bidrag till driftkostnaderna för järnvägsmuséet.

§ 6 Undantag från tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016