Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalysen redovisar Linköpings kommuns åtgärder inför och vid extraordinära händelser.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, som innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver snabba åtgärder.

Handlingsplanen är antagen den 19 september 2011 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 september 2016