Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pilotkommun för romsk inkludering

Som Pilotkommun kommer vi att fokusera på att bygga upp strukturen för utvecklingen av Vårt Nygård som modell. Planerade aktiviteter är dialog, både individuellt och i olika konstellationer av grupper samt en behovsinventering tillsammans med romerna.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Kommunstyrelsen 2012-08-21, § 270
Giltighetstid: 2012-2015

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 april 2017