Plan för barn- och ungdomsverksamheten

I kultur- och fritidsnämndens budget för barn- och ungdomsverksamhet finns verksamhetsmedel som inte är bundna till avtal.

För dessa medel upprättas en plan varje år. Verksamhetsplanen följer de mål som är uppsatta för barn- och ungdomsverk-samhet och fastställd budget 2013-2014.

Handlingsplanen är fastställd den 13 mars 2014 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 december 2016