Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmarknadspolicyn betonar Linköpings kommuns viljeinriktning avseende ett hälsofrämjande perspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Den ger också vägledningen om hur ett långsiktigt strukturerat förebyggande arbete bidrar till att ohälsa och olycksfall undviks och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Policyn är antagen den 13 febru-ari 2006 och gäller tills vidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016