Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga medarbetare inom Linköpings kommun.

Den är ett verktyg för att vi ska kunna genomföra det som sägs i den strategiska
planen, vägledande dokument och olika former av beslut.  Policyn är antagen den
11 december 2012 och gäller till och med 2016.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016