Policy för informationssäkerhet

Informationssäkerhet är kommunens förmåga att hantera information så att legala, etiska, och verksamhetsmässiga avsikter upprätthålls. Målet med kommunens informationssäkerhetsarbete är därför att skydda kommunen, dess verksamhet och invånare som annars riskerar att skadas genom bristande informationssäkerhet.

Policyn gäller från den 30 september 2016 och tills vidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 oktober 2016