Policy för kameraövervakning

Verksamheter som överväger att införa kameraövervakning måste göra en samlad bedömning av behov, lämpliga åtgärder och tillåtlighet.

Datainspektionens riktlinjer ska följas. Samråd ska ske med kommunledningskontoret Säkerhet & Juridik. 

Policyn är antagen den 17 december 2013 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016