Policy och riktlinjer för Linköpings kommuns representation

Representation är en viktig del i kommunens relationer i första hand med samarbets-partners och andra kommuner men även med den egna personalen.

Av policyn framgår att all representation ska handhas med ansvar, omdöme och måttfullhet. 

Policyn är antageni Kommunfullmäktige 24 februari 2015.

Riktlinjerna är antagna i Kommunstyrelsen 10 februari 2015

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016