Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Borgenspolicy, koncerngemensam

Denna borgenspolicy anger riktlinjer för borgensåtaganden som Linköpings kommun kan komma att ingå. Policyn syftar till att stödja beslutsfattare och handläggare i borgensärenden. Policyn syftar också till att ge kommuninvånare, kreditgivare och andra intressenter information om under vilka förutsättningar kommunen kan ingå borgensåtaganden.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 134
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2017