Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagvattenpolicy

Policyn är inte ett juridiskt bindande dokument, utan ett verktyg som tydliggör kommunens inriktning gällande dagvattenhanteringen. En bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Krav på åtgärder ska alltid ställas i relation till förväntad effekt per investerad krona.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Förslag 2017-05-18
Giltighetstid: Tills vidare

Relaterat dokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 februari 2018