Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Finanspolicy, koncerngemensam

Den här koncerngemensamma finanspolicyn innehåller övergripande begränsningar och anvisningar beträffande kommunens och de helägda bolagens finansverksamhet.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 134
Giltighetstid: Tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2017