Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Handelspolicy för Linköpings kommun

Handelspolicyn är ett sektorprogram som redovisar kommunens förhållningssätt till handel. Vid planering och i andra konkreta tillämpningar ska policyn vägas mot andra sektorsintressen, t.ex. mot trafiksäkerhet, miljö med mera.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 kf § 180
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2017