Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Policy för avhopparverksamhet

Detta är Linköpings kommuns policy avseende avhoppare från den organiserade
brottsligheten/kriminella gäng och eller nätverk inom Linköpings kommun. Att
vidtaga samordnade insatser i arbetet med avhopparen är en viktig hörnsten i ett
framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 kf § 182
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2017