Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Policy för kameraövervakning

Verksamheter som överväger att införa kameraövervakning måste göra en samlad bedömning av behov, lämpliga åtgärder och tillåtlighet.

Datainspektionens riktlinjer ska följas. Samråd ska ske med kommunledningskontoret Säkerhet & Juridik. 

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24 §6
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017