Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Policy för Medborgardialog

Policyn för medborgardialog är ett långsiktigt och kommunövergripande styrdokument. Policyn konkretiseras i styrdokumentet Riktlinjer för medborgardialog i Linköpings kommun.

Antagen 2016-11-14 §500

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017