Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompetensförsörjningsprogram

Kompetensförsörjningsprogrammet visar på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt helhetstänk kring kommunens kompetensförsörjning i ett längre perspektiv. Programmet förtydligar och fördjupar innehållet i Majoritetens politiska program och kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån ett personalpolitiskt perspektiv.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2015-04-28
Giltighetstid: 2015-2025

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017