Kompetensförsörjningsprogram

Kompetensförsörjningsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen.

Programmet visar på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt helhetstänk kring
kommunens kompetensförsörjning i ett längre perspektiv. Programmet förtydligar
och fördjupar innehållet i Majoritetens politiska program och kommunfullmäktiges
övergripande mål utifrån ett personalpolitiskt perspektiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 september 2016