Kultur- och fritidsstrategi

Strategin innehåller vision, övergripande mål samt definiering av effektmål, nyckeltal och planerade aktiviteter.

Varje ansvarig tjänsteman inom nämndens respektive verksamhetsområden ansvarar för att koppla sina verksamhetsplaner och mål till kultur- och fritidsstrategin.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kultur- och fritidsnämnden 2011-05-19
Giltighetstid: Till och med 2014

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017