Lag om skydd mot olyckor

Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland
har tagit fram ett gemensamt handlingsprogram.

Programmet omfattar arbete mot bränder, trafikolyckor, fallolyckor, kemikalieolyckor med särskilt fokus mot Seveso-verksamheter, drunkning, naturolyckor och suicid.

Programmet är antaget den 31 januari 2012 och gäller tills vidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 maj 2016