Linköpings personalpolitiska program (LPP)

Linköpings personalpolitiska program, LPP, är ett visionärt och kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen.

I det personalpolitiska programmet lyfts särskilt tre viktiga områden, ledarskap och medarbetarskap, hållbart arbetsliv -arbetsmiljö samt jämställdhet och mångfald.

Programmet är antaget i april 2012 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 maj 2016