Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet del 1 innehåller en sammanställning över kommunens värdefullaste naturområden.

Programmet redovisar även kommunens ambitioner för naturvårdsarbetet och presenterar konkreta åtgärder för hur vi på bästa sätt ska bevara och stärka den biologiska mångfalden och förbättra friluftslivets kvaliteter.

Programmen är antagna den 26 mars 2013 och gäller till och med 2020.

Naturvårdsprogrammet del 2 innehåller strategier och konkreta åtgärder 2013-2017 för hur vi på bästa sätt ska bevara den biologiska mångfalden och förbättra förutsätt-ningarna för ett rikt friluftsliv.

Programmen är antagna den 26 mars 2013 och gäller till och med 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 maj 2016