Program för social hållbarhet

Programmet för social hållbarhet är en sammanslagning av Linköpings kommuns folkhälsoprogram, drog- och alkoholpolitiska program och trygghetsprogram. Programmet är indelat i olika avsnitt och följer i huvudsak de nationella målområdena för folkhälsa.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2011-04-26
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017