Tillgänglighetsplan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats

Tillgänglighetsplanen ska vara ett underlag för vilka åtgärder som behöver göras i kommunen för att förbättra tillgängligheten och användbarheten för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsplanen är antagen den 25 februari 2009 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 maj 2016