Arkivreglemente för Linköpings kommun

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, § 54.

Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård, följande arkivreglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2016