Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiutskottets reglemente

Fastställd av kommunfullmäktige december 2006, ändrad den 24 mars 2015

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 januari 2017