Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomistyrningsregler

Reglerna innehåller en övergripande sammanfattande handling där Linköpings kommuns ekonomistyrningsregler redovisas.

I reglerna finns också hänvisningar till andra mer detaljerade regler, anvisningar och instruktioner.

Reglerna är antagna den 11 december 2006 och gäller tillsvidare.

Ekonomistyrningsregler rev. angående tvåårsbudget

Hittills har kommunens budgetarbete genomförts årligen i två etapper med en bud-getberedning på våren och en på hösten. För att få mer långsiktigt fokus, ge nämnderna möjlighet till en mer långsiktig planering samt minska arbetet med budget har kommunen istället inför tvåårsbudget. Reglerna är antagna den 17juni 2008 och gäller tillsvidare.

Ekonomistyrningsregler rev. avsnitt angående resultathantering

Med anledning av införandet av den nya tvårs-budgeten har en ny modell för resultathantering införts för anslagsfinansierade verksamheten (nämnderna). Reglerna är antagna den 9 december 2008 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017