Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riskinstruktion, kommunens

Kommunens egen riskinstruktion kompletterar kommunens egna Finansregler och kommunens egna Placeringsriktlinjer. Riskinstruktionen innehåller anvisningar avseende upplåning, utlåning/placeringar, valuta- och ränterisklimiter samt motpartslimiter.

Dokumenttyp: Regler
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-04-18, § 188
Giltighetstid: Tillsvidare

Relaterade styrdokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2017