Handikappolitiska riktlinjer

Föreslagna riktlinjer utgör en kompletterande del till Handikappolitiskt handlingsprogram, vilket innebär att riktlinjerna gäller för all kommunal verksamhet.

Syftet är främst att se till att gällande lagar och regler följs och att tillgängligheten för-bättras i snabbare takt.

Reglerna är antagna den 31 augusti 2010 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 januari 2017