Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Idéburet offentligt partnerskap, riktlinje

Syftet med dessa riktlinjer, Idéburet offentligt partnerskap, är att ge politiker och tjänstemän i Linköpings kommun ett fullgott stöd att kunna sluta avtal med civilsamhällets organisationer för tjänster som avser social välfärd.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen
Status: Antaget 2017-01-17 §29
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2017