Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare

Marknadsföring och kommunikation är två delar som är nära sammankopplande i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta för att på sikt underlätta att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla nuvarande och blivande arbetstagare.

Riktlinjen är antagen den 4 november 2008 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 januari 2017