Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Med arbetsmiljöuppgifter avses huvudsakligen de åtgärder som har som syfte att förebygga risker samt i övrigt att uppnå en god arbetsmiljö. Dokumentet innehåller riktlinjer för hur uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska fördelas till personal. Riktlinjen är antagen den 8 december 2012 och gäller tillsvidare.

Dokumentet innehåller riktlinjer för hur uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska fördelas till personal.

Riktlinjen är antagen den 8 december 2012 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016