Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar

Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt: De har tagits fram i samverkan med flera kommuner i Östergötland. Riktlinjerna är en del i arbetet för att uppnå de miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges riksdag, framför allt Levande Sjöar och Vattendrag samt Giftfri Miljö.

Dokumenttyp: Riktlinje
Giltighetstid: Från och med den 15 juni 2017

 

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juli 2017