Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riktlinjer för vatten och avloppsplanering

Syftet med Riktlinjer för vatten och avloppsplanering är att konkretisera och formalisera vatten- och avloppsplaneringen på landsbygden i Linköping (VA-planeringen).

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-19, § 65
Giltighetstid: Gäller tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2017