Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vad är segregationsindex?

Segregationsindex är ett mått på hur stor variation det är mellan olika delar av ett specificerat område. Exempelvis mellan olika stadsdelar i en kommun.

Segregationsindex är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan olika befolkningskategorier. För att skapa indexet delas kommunen upp i mindre geografiska områden, i detta fall används nyckelkoderna på nivå 4. För att exempelvis beräkna boendesegregationsindex, som avser utrikes födda, används information om fördelningen av inrikes födda och utrikes födda i respektive område. Avvikelsen beräknas sedan område för område i förhållande till kommunens genomsnitt.

Dessa avvikelser summeras sedan till ett index som skalas från 0 till 100, där 0 betyder jämn fördelning över området och 100 betyder total segregering.

 

p1i  = andelen av befolkningskategori 1 som bor i område i
pi  = andelen av befolkningen som bor i område i
p1 = andelen av befolkningskategori 1 i hela kommunen

Segregationsindex lämpar sig inte för att göra jämförelser mellan kommuner (eller stadsdelar) då antalet ingående delområden påverkar indexnivån. Däremot fungerar det bra för att beskriva utvecklingen över tid i kommunen och det går även få en uppfattning om segregationen är stor eller liten för olika variabler inom en kommun.

Om utvecklingen över tid är snarlik i kommunens olika delar medför det att segrationsindex är oförändrat, om en företeelse ökar mycket i ett fåtal stadsdelar men inte övriga kommunen ökar värdet för segregationsindex. Om någonting tidigare har avvikit mycket i ett fåtal stadsdelar jämfört med kommunens genomsnitt och sedan har ett utveckling där situationen börjar påminna allt mer om det läge som råder i övriga kommunen minskar segregationsindex.

För Linköpings kommun används kommunens nyckelkoder på nivå 4. Det innebär att beräkningen av segregationsindex i Linköping baseras på 190 områden.

Ovanstående beskrivning utgår från en fri tolkning av en beskrivning som finns på SCB:s webbplats under avsnittet STATIV.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2016