Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Bolag

Linköpings kommun driver viss verksamhet i bolagsform, både i kommunalägda bolag och delägda bolag.

Kommunägda bolag

Telefon: 013-20 85 00
Postadress: Box 1180, 581 11 Linköping

Ordförande: Kristina Edlund
VD: Paul Håkansson
Vice VD: Peder Brandt

Organisationsnummer: 556706-9793

Telefon: 013-20 85 00
Postadress: Box 3300, 580 03 Linköping

Ordförande: Jan Österlind
Vd: Fredrik Törnqvist

Organisationsnummer: 556041-6850

Telefon: 013-20 52 20
Besöksadress: Södra Stånggatan 1
Postadress: Box 1943, 581 18 Linköping

Ordförande: Björn Immerstrand
VD: Ann de Jonge

Organisationsnummer: 556477-7851

Telefon: 013-26 36 00
Adress: Westmansgatan 47, 582 16 Linköping
Ordförande: Gunnar Broman
VD: Johan Kristiansson
Organisationsnummer: 556026-4342 

Telefon: 013-190 00 00 växel
Postadress: Box 1397, 581 14 Linköping

Ordförande: Eva Joelsson
VD: Johan Rustan

Organisationsnummer: 556696-9464

Telefon: 013-20 62 39
Besöksadress: Storgatan 50, 2 trappor
Postadress: Linköpingsexpo AB, Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Ordförande: Birgitta Ståhl Öckinger
Vd: Simon Helmér

Organisationsnummer: 556887-4332

Delägda bolag

Adress:
341 83 Ljungby

Telefon: 0372- 78 93 55

Adress:
c/o Regionförbundet Östsam
Box 1236
581 12 Linköping

Telefon: 013-25 56 06 eller 013-25 56 08

Ägarandel: 18%

Adress:
Låsblecksgatan 3
589 41 Linköping

Telefon: 013-32 94 00

Ägarandel: 2%

Adress:
Södra Stånggatan 1
Box 1017
581 10 Linköping

Telefon: 013-12 68 80         

Ägarandel: 36%

Adress:
Gjuterigatan 1
582 73 Linköping

Telefon: 013-12 27 75 eller 0705-66 56 55

Ägarandel: 40%

Bolagens utveckling och resultat

Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

De kommunägda bolagen representerar stora tillgångar vilket kräver att kommunen har en löpande uppsikt över bolagens utveckling och resultat. Detta sker genom att kommunfullmäktige beslutar om bolagsordningar, gemensamt ägardirektiv och särskilda ägardirektiv vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens verksamhet skall kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser. Kommunfullmäktige utser också ledamöter och ersättare i de kommunägda bolagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 december 2017