Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har en central funktion inom kommunen. Förvaltningen har ansvar för strategisk planering och ger administrativt stöd åt kommunfullmäktige, utskotten och kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar för frågor inom administration, kommunikation, personalstrategi, ekonomi, social hållbarhet, klimat- och miljö, utveckling och omvärldsbevakning. Här finns också säkerhetsenheten och juridikfunktionen. En annan viktig uppgift är uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Ledning

Paul Håkansson

Kommundirektör / förvaltningschef

Kommunledningsförvaltningen

Telefon:

013-20 70 99

E-post: paul.hakansson@linkoping.se

Mikael Borin

Biträdande kommundirektör

Kommunledningsförvaltningen

E-post: mikael.borin@linkoping.se

Maria Kreese
Maria Kreese

Biträdande förvaltningschef

Kommunledningsförvaltningen

Telefon:

013-20 73 21, 0725-16 63 00

E-post: maria.kreese@linkoping.se

Sonja Erlandsson
Ett porträtt på Sonja Erlandsson. Fotograf: Linkin.

HR-direktör

Kommunledningsförvaltningen, HR

Telefon:

013-26 32 88

E-post: Sonja.Erlandsson@linkoping.se

Peder Brandt
Peder Brandt

Ekonomidirektör

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomi

Telefon:

013-20 53 77, 070-375 53 77

E-post: Peder.Brandt@linkoping.se

Johanna Gerhardsson
Johanna Gerhardsson

Tf. kommunikationsdirektör

Kommunledningsförvaltningen, Kommunikation

Telefon:

013-20 65 74, 0730-28 65 74

E-post: johanna.gerhardsson@linkoping.se

Pia Carlgren
Pia Carlgren

Näringslivsdirektör

Kommunledningsförvaltningen, Näringsliv och tillväxt

Telefon:

013-20 74 66

E-post: pia.carlgren@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018