Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har en central funktion inom kommunen. Förvaltningen har ansvar för strategisk planering och ger administrativt stöd åt kommunfullmäktige, utskotten och kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar för frågor inom administration, kommunikation, personalstrategi, ekonomi, social hållbarhet, klimat- och miljö, utveckling och omvärldsbevakning. Här finns också säkerhetsenheten och juridikfunktionen. En annan viktig uppgift är uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Ledning

Paul Håkansson

Kommundirektör / förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Paul

E-post: paul.hakansson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 99

Mikael Borin

Biträdande kommundirektör Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Mikael

E-post: mikael.borin@linkoping.se

Maria Kreese
Maria Kreese

Biträdande förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Maria

E-post: maria.kreese@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 21, 0725-16 63 00

Ett porträtt på Sonja Erlandsson. Fotograf: Linkin.
Sonja Erlandsson

HR-direktör Kommunledningsförvaltningen, HR

Skicka e-post till Sonja

E-post: Sonja.Erlandsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 88

Peder Brandt
Peder Brandt

Ekonomidirektör Kommunledningsförvaltningen, Ekonomi

Skicka e-post till Peder

E-post: Peder.Brandt@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 77, 070-375 53 77

Maria Ottosson
Maria Ottosson

Kommunikationsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Kommunikation

Skicka e-post till Maria

E-post: maria.ottosson@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 65

Pia Carlgren
Pia Carlgren

Näringslivsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Näringsliv och tillväxt

Skicka e-post till Pia

E-post: pia.carlgren@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 66

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018