Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leanlink

Leanlink är Linköpings kommuns utförare. Vi arbetar med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta. På övergripande nivå styrs Leanlink av den politiskt tillsatta utförarstyrelsen och arbetet leds av ledningsgruppen, där stab och affärsområdeschefer ingår.

Leanlinks uppdrag och bakgrund

Leanlink arbetar främst med verksamheter som Linköpings kommun valt att konkurrensutsätta. Verksamheterna bedrivs inom ramen för erhållna direkta verksamhetsuppdrag eller upphandlade verksamhetsuppdrag, det vill säga där Leanlink vunnit i en offentlig upphandling. Verksamheterna ska utföra sina uppdrag till den kvalitet och utifrån de kravspecifikationer som anges i respektive avtal.

Ledning

Leanlinks verksamheter leds av en direktör och en ledningsgrupp. Ledningens viktigaste uppgifter är att vara en resurs för utförarstyrelsen samt att leda och styra Leanlinks affärsområden med utgångspunkt i affärsplanen. Leanlinks direktör ansvarar för verksamheterna och är chef för dess ledningsgrupp, där Leanlinks stab och affärsområdescheferna ingår.

 

Per Petersén

Direktör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 75

E-post: per.petersen@linkoping.se

Barbro Bäck

Chefssassistent och nämndsekreterare

Leanlink

Telefon:

013-20 88 77

E-post: Barbro.back@linkoping.se

Kimmo Immonen

Ekonomichef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 03

E-post: kimmo.immonen@linkoping.se

Maria Bindå

HR-chef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 45

E-post: maria.binda@linkoping.se

Mindy Leuchowius

Marknadskommunikatör (föräldraledig)

Leanlink

E-post: mindy.leuchowius@linkoping.se

Carin Nilsson

Affärsområdeschef

Leanlink, Råd & Stöd

Telefon:

013-20 65 71

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Camilla Scharff

Affärsområdeschef

Leanlink, Äldreomsorg

Telefon:

013-26 26 46

E-post: Camilla.scharff@linkoping.se

Krister Siggesjö

Affärsområdeschef, IT-chef

Leanlink, LKDATA

Telefon:

013-20 65 20

E-post: krister.siggesjo@linkoping.se

Catrine Andersson

Affärsområdeschef

Leanlink, Stöd & Service

Telefon:

013-26 31 61

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Telefon:

013-20 74 94

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef

Leanlink, LSS Funktionsstöd

Telefon:

013-20 78 97

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Organisation

Leanlinks organisation är uppdelad i sex affärsområden och en resultatenhet.

Resultatenheter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2016