Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi är indelade i sex olika kontor:

 • Bygglovskontoret
 • Kommunlantmäteriet
 • Miljökontoret
 • Plankontoret
 • Stadsmiljökontoret
 • Kontoret för verksamhetsstöd

Kontakta vår kundtjänst

Välkommen att kontakta vår kundtjänst med frågor eller synpunkter.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Ledningsgrupp

Anna Bertilson
Anna Bertilson

Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-263771

E-post: Anna.Bertilson@linkoping.se

Agneta Bergquist

Administrativ chef och kontorschef verksamhetsstöd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 59 48

E-post: Agneta.Bergquist@linkoping.se

Senad Beganovic

Ekonomichef och avdelningschef ekonomi

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 75 85

E-post: senad.beganovic@linkoping.se

Veronika Otterborg

HR-chef och avdelningschef HR

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-26 36 48

E-post: veronika.otterborg@linkoping.se

Helene Larsson

Kvaliteteschef och avdelningschef kommunikation och kvalitet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 64 45

E-post: Helene.Larsson2@linkoping.se

Thorsten Hampusson

Bygglovchef

Bygglovskontoret

Telefon:

013-20 62 80

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Maryam Zeitooni Dicker
Maryam Zeitooni Dicker, avdelningschef till GIS och landskapsinformation

Kontorschef

Kommunlantmäteriet

Telefon:

013-20 63 68

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Reidar Danielsson

Miljöchef

Miljökontoret

Telefon:

013-20 67 47

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Alisa Basic

Kontorschef

Plankontoret

Telefon:

013-20 68 85

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Jonas Sjölin

Kontorschef

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 62 39

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2017