Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi är indelade i sex olika kontor:

 • Bygglovskontoret
 • Kommunlantmäteriet
 • Miljökontoret
 • Plankontoret
 • Stadsmiljökontoret
 • Verksamhetsstöd och uppföljning

Kontakta vår kundtjänst

Välkommen att kontakta vår kundtjänst med frågor eller synpunkter.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Ledningsgrupp

Anna Bertilson
Anna Bertilson

Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-263771

E-post: Anna.Bertilson@linkoping.se

Agneta Bergquist

Tillika kontorschef för Verksamhetsstöd och uppföljning.

Administrativ chef

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 59 48

E-post: Agneta.Bergquist@linkoping.se

Senad Beganovic
Senad Beganovic

Ekonomichef

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 75 85

E-post: senad.beganovic@linkoping.se

Veronika Otterborg
Veronika Otterborg

Personalchef

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-263648

E-post: veronika.otterborg@linkoping.se

Thorsten Hampusson
Thorsten Hampusson

Bygglovchef

Bygglovskontoret

Telefon:

013-20 62 80

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Mikael Jarle

Tf lantmäterichef

Kommunlantmäteriet

Telefon:

013-20 61 22

E-post: Mikael.jarle@linkoping.se

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson miljöchef

Miljöchef

Miljökontoret

Telefon:

013-20 67 47

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Alisa Basic

Kontorschef

Plankontoret

Telefon:

013-20 68 85

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Jonas Sjölin
Jonas Sjölin

Kontorschef

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 62 39

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 mars 2017