Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi är indelade i sex olika kontor:

 • Bygglovskontoret
 • Kommunlantmäteriet
 • Miljökontoret
 • Plankontoret
 • Stadsmiljökontoret
 • Kontoret för verksamhetsstöd

Ledningsgrupp

Reidar Danielsson

Tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 67 47

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Agneta Bergquist

Administrativ chef och kontorschef verksamhetsstöd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 59 48

E-post: Agneta.Bergquist@linkoping.se

Senad Beganovic

Ekonomichef och avdelningschef ekonomi

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 75 85

E-post: senad.beganovic@linkoping.se

Lisa Vizins

HR-chef och avdelningschef HR

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-26 36 48

E-post: lisa.vizins@linkoping.se

Helene Larsson

Kvalitetschef och avdelningschef kommunikation och kvalitet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 64 45

E-post: Helene.Larsson2@linkoping.se

Thorsten Hampusson

Bygglovchef

Bygglovskontoret

Telefon:

013-20 62 80

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Maryam Zeitooni Dicker
Maryam Zeitooni Dicker, avdelningschef till GIS och landskapsinformation

Kontorschef

Kommunlantmäteriet

Telefon:

013-20 63 68

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Malin Hultegård

Miljöchef

Miljökontoret

Telefon:

013-20 61 83

E-post: Malin.Hultegard@linkoping.se

Alisa Basic

Kontorschef

Plankontoret

Telefon:

013-20 68 85

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Jonas Sjölin
Porträtt på Jonas Sjölin

Kontorschef

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 62 39

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2017