Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi är indelade i sex olika kontor:

 • Bygglovskontoret
 • Kommunlantmäteriet
 • Miljökontoret
 • Plankontoret
 • Stadsmiljökontoret
 • Kontoret för verksamhetsstöd

Ledningsgrupp

Reidar Danielsson

Tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 67 47

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Agneta Bergquist

Administrativ chef och kontorschef verksamhetsstöd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 59 48

E-post: Agneta.Bergquist@linkoping.se

Senad Beganovic

Ekonomichef och avdelningschef ekonomi

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 75 85

E-post: senad.beganovic@linkoping.se

Lisa Vizins
HR-chef Lisa Vizins

HR-chef och avdelningschef HR

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-26 36 48

E-post: lisa.vizins@linkoping.se

Vakant

Kvalitetschef och avdelningschef kommunikation och kvalitet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 64 45

Thorsten Hampusson

Bygglovchef

Bygglovskontoret

Telefon:

013-20 62 80

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Maryam Zeitooni Dicker
Maryam Zeitooni Dicker, avdelningschef till GIS och landskapsinformation

Kontorschef

Kommunlantmäteriet

Telefon:

013-20 63 68

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Malin Hultegård

Miljöchef

Miljökontoret

Telefon:

013-20 61 83

E-post: Malin.Hultegard@linkoping.se

Alisa Basic

Kontorschef

Plankontoret

Telefon:

013-20 68 85

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Jonas Sjölin
Porträtt på Jonas Sjölin

Kontorschef

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 62 39

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 april 2018