Bygglovskontoret

Bygglovskontoret har, på uppdrag av bygg- och miljönämnden, ansvaret för myndighetsutövning av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bygglovskontoret är rådgivande och handlägger ansökningar i ärenden som gäller bygglov, bygganmälan och bostadsanpassningsbidrag. Bygglovskontoret erbjuder även energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst för att komma i kontakt med bygglovskontoret.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Ledningsgrupp

Thorsten Hampusson
Thorsten Hampusson

Bygglovchef

Bygglovskontoret

Telefon:

013-20 62 80

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Håkan Elm
Siluett av ett huvud

Avdelningschef bygglov

Bygglovskontoret

Telefon:

013-20 68 66

E-post: hakan.elm@linkoping.se

Bengt Magnusson
Siluett av ett huvud

Avdelningschef bygginspektion

Bygglovskontoret

Telefon:

013-20 61 13

E-post: Bengt.Magnusson@linkoping.se

Bygglovskontorets personal

Chef bygglovskontoret

 • Thorsten Hampusson

Administration

 • Annki Skullman, administrativ assistent
 • Pia Hjertström, administrativ assistent
 • Lillevi Glas, administrativ assistent
 • Michaela Gustafsson, administrativ assistent

Bygglov

 • Håkan Elm, avdelningschef
 • Ylva Bengtsson, bygglovsarkitekt
 • Mathias Hult, bygglovsarkitekt
 • Orhan Samlija, bygglovsarkitekt
 • Per-Arne Friberg, bygglovsingenjör

Bygglov privatpersoner

 • Kristina Haggren, bygglovshandläggare
 • Sebastian Monell, bygglovsingenjör
 • Tobias Tinglöf, bygglovshandläggare
 • Catrin Törnwall, bygglovsingenjör

Bygglov företag

 • Miralem Humackic, bygglovsingenjör
 • Karin Lilliecrantz, bygglovsingenjör
 • Kerstin Målefors, bygglovsingenjör
 • Annika Pettersson Jägevall, bygglovsingenjör

Bygginspektion

 • Bengt Magnusson, avdelningschef
 • Hans Bovin, bygginspektör
 • Joakim Hammarstedt, tillgänglighetsinspektör
 • Jan Karlsson, VVS-inspektör, även energi- och klimatrådgivare
 • Johan Made, bygginspektör
 • Niclas Roos, bygginspektör
 • Marinda Taberman, bygginspektör
 • Mats Phersson, byggnadsingenjör tillika samordnare bostadsanpassning
 • Jennie Identeg, byggnadsingenjör, bostadsanpassning
 • Lena Nilsson, arbetsterapeut, bostadsanpassning
 • Marita Slycke, byggnadsingenjör, bostadsanpassning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2017