Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tyck till om Linköpings kommun!

Du är en av 1 000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare som via brev blivit inbjuden att representera alla kommunens drygt 157 000 invånare i enkäten Tyck till om Linköpings kommun!

Här får du möjlighet att besvara enkäten via webbformulär istället för pappersenkäten som bifogades i brevet. För att svara på webbenkäten krävs en inloggningskod som du hittar högt upp på pappsenkätens andra sida eller på kuvertets adressetikett.

Ditt svar kommer att hanteras helt konfidentiellt av CMA Reseach och Linköpings kommun. Numreringen på enkäten/inloggninsgkoden är endast till för att undvika påminnelser när du har svarat.

Tack för din medverkan!

Senast uppdaterad den 18 juli 2017