Kommunlantmäteriet

Kommunlantmäteriet utför uppdrag och tjänster åt allmänheten och näringslivet samt kommunens förvaltningar och bolag. Kommunlantmäteriet består av de två avdelningarna, lantmäterimyndigheten och GIS och landskapsinformation.

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst för att komma i kontakt med kommunlantmäteriet.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Ledningsgrupp

Mikael Jarle

Tf lantmäterichef

Kommunlantmäteriet

Telefon:

013-20 61 22

E-post: Mikael.jarle@linkoping.se

Mikael Jarle

Avdelningschef lantmäterimyndigheten

Kommunlantmäteriet

Telefon:

013-20 61 22

E-post: Mikael.Jarle@linkoping.se

Maryam Zeitooni Dicker
Siluett av ett huvud

Avdelningschef GIS och landskapsinformation

Kommunlantmäteriet

Telefon:

013-20 63 68

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten ansvarar för alla frågor som gäller fastighetsbildning och är även ansvarig för namn- och adressättning i kommunen.

Lantmäterimyndigheten utför lantmäteriförrättningar vilket innebär att vi nybildar och ombildar fastigheter. Vi inrättar också gemensamhetsanläggningar (till exempel vägar och ledningar) för flera fastigheter, och säkerställer ledningshavares rätt att ha ledningar på annans mark.

Vi utför fastighetsrättsliga utredningar vilket innebär att man utreder vad det finns för äganderätter till fastigheten. Det kan till exempel handla om rätt till fiskevatten eller gamla servitut.

Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus behöver du en nybyggnadskarta och det är ett uppdrag som vi kan hjälpa dig med.

Vi ansvarar för fastighetsregistret med tillhörande karta. Där finns bland annat uppgifter om ägare, lantmäteriförrättningar, arealer, gemensamhetsanläggningar, belastningar och rättigheter, samt gällande planer och bestämmelser.

Vi medverkar i den fysiska planeringen, främst i genomförandefrågorna.

GIS och landskapsinformation

GIS och landskapsinformation ansvarar för allt som har med kommunens geografiska information att göra. Detta innebär bland annat geografiska informationssystem (GIS), fältmätning och ajourhållning av kommunens kartor.

På avdelningen GIS och landskapsinformation arbetar vi med underhåll och utveckling av Linköpings kommuns geografiska information.

Detta innebär fältmätning, kartframställning och arbete med geografiska informationssystem (GIS). Den slutprodukt som flest kommer i kontakt med är kommunens webbkarta som du finner på denna webbsida.

Utöver att underhålla och utveckla webbkartan så består våra arbetsuppgifter av bland annat:

 • Ajourhållning av kommunens kartprodukter såsom primärkarta och adresskarta.
 • Framställande av olika specifika kartprodukter. Exempelvis cykelkartan.
 • GIS-analyser av olika slag. Exempelvis översvämningskartering.
 • Inmätning av bland annat vägar och byggnader i kommunen.
 • Support och rådgivning i GIS-frågor.
 • Utvisning av befintliga fastighetsgränser.

Andra tjänster som kommunlantmäteriet erbjuder är:

 • Historiskt kartmaterial
 • Fastighetsbildningsförrättningar med kartor
 • Olika typer av planer
 • Adresskartor
 • Turistkartor

Kommunlantmäteriets personal

Lantmäterichef

 • Jonas Sjölin

Lantmäterimyndigheten

 • Mikael Jarle, avdelningschef

Fastighetsbildning

 • Gunilla Anderson, lantmäteritekniker
 • Lena Andersson, lantmäteritekniker
 • Mari Edenhofer, lantmäteritekniker
 • Britt Inger Karlsson, förrättningslantmätare
 • Joakim Karlsson, förrättningslantmätare
 • Victoria Kurtsson, förrättningslantmätare
 • Erik Löfgren, förrättningslantmätare
 • Göran Petersson, förrättningslantmätare
 • Karin Rosberg,kartingenjör
 • Anna Svensson, förrättningslantmätare

Nybyggnadskartor

 • Mari Edenhofer, lantmäteritekniker

GIS och landskapsinformation

 • Maryam Zeitooni Dicker, avdelningschef

Mätningsuppdrag/husutstakning

 • Claes Andersson, mätningsingenjör
 • Sami Blick, mätningsingenjör
 • Monica Edlund, mätningsingenjör
 • Robin Eriksson, mätningsingenjör
 • Henrik Holmgren, mätningsingenjör

GIS och kartproduktion

 • Kristina Danielsson, GIS-ingenjör
 • Bodil Gustafsson, lantmäteritekniker
 • Mats Johansson, GIS-ingenjör
 • John Joudi, GIS-ingenjör
 • Bengt Lundström, GIS-ingenjör
 • Linda Nyström, GIS-samordnare
 • Ing-Marie Pettersson, lantmäteritekniker
 • Lena Samuelsson, lantmäteritekniker
 • Anders Selberg, GIS-ingenjör
 • Marika Tano, GIS-ingenjör

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 mars 2017