Miljökontoret

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Tillsynen bedrivs på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Miljökontorets tillsynsuppdrag

Miljökontorets tillsyn räknas som myndighetsutövning och bedrivs enligt gällande lagstiftning. Exempel på tillsynsarbete är inspektioner, provtagning och utredningar. Miljökontoret ger också allmänhet och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.

Informationsarbete

Information är en viktig del i det förebyggande arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet på lokal nivå. Miljökontoret skickar bland annat ut informationsblad riktade till livsmedels- och miljöföretag.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp besluten.

Effektiv myndighetsutövning innebär:

 • att arbeta förebyggande och förutseende
 • att vara rättssäker
 • att ha kunskap inom det aktuella området
 • att ge tydlig information till kommuninvånare, företag och andra intressenter
 • att vara oberoende
 • att ha god tillgänglighet och effektiv handläggning

De flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Bygg- och miljönämndens beslut överklagas i de flesta fall hos länsstyrelsen.

Bygg- och miljönämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter.

Miljökontrets verksamhetsområden

Hälsoskyddstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, förskolor, skolor samt andra offentliga lokaler. Problem med inomhusmiljön kan vara dålig ventilation, lukt, buller, bristande underhåll, misstanke om mögel eller förekomst av radon.

Livsmedelstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn inom livsmedelsområdet. Livsmedelstillsynen omfattar godkännande av livsmedelslokaler, inspektion av lokalernas underhåll och skötsel samt hantering och förvaring av livsmedel.

I livsmedelstillsynen ingår även tillsynen över dricksvattnet.

Miljöskyddstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet. Det innebär bland annat kontroll av buller, vatten- och luftföroreningar från industrier och andra inrättningar.

Övervakning av avfallshantering och tillsyn över kemiska produkter samt granskning av plan- och bygglovärenden ingår också i kontorets ansvarsområde.

Ledningsgrupp

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson miljöchef

Miljöchef

Miljökontoret

Telefon:

013-20 67 47

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Anneli Hammarström

Avdelningschef hälsoskyddstillsyn

Miljökontoret

Telefon:

013-20 72 77

E-post: Anneli.Hammarstrom@linkoping.se

Malin Hultegård

Avdelningschef livsmedelstillsyn

Miljökontoret

Telefon:

013-20 61 83

E-post: Malin.Hultegard@linkoping.se

Torgny Sylvan

Tf avdelningschef miljöskyddstillsyn

Miljökontret

Telefon:

013-20 70 08

E-post: torgny.sylvan@linkoping.se

Miljökontorets personal

Miljöchef

 • Reidar Danielsson

Administration

 • Love Kölle, administrativ assistent
 • Ronja Fohlin-Svensson, arkivassistent
 • Ewa Johansson, registrator/miljöskyddsinspektör
 • Anna Nystrand-Borg, registrator/miljöskyddsinspektör

Hälsoskyddstillsyn

 • Anneli Hammarström, avdelningschef
 • Jens Andersson, miljöskyddsinspektör
 • Peter Arnesson, miljöskyddsinspektör
 • Carl Arrhenius, miljöskyddsinspektör
 • Jean-Pierre Conte, miljöskyddsinspektör
 • Lina Dufva, miljöskyddsinspektör
 • Camilla Green, miljöskyddsinspektör
 • Kristina Hemström, miljöskyddsinspektör
 • Ewa Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Helena Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Monica Jörneskog, miljöskyddsinspektör
 • Jenni Lindkvist, miljöskyddsinspektör
 • Alexandra Persson, miljöskyddsinspektör
 • Janin Tekkeden, miljöskyddsinspektör
 • Marie Tilja, miljöskyddsinspektör
 • Lina Thenander, miljöskyddsinspektör

Livsmedelstillsyn

 • Malin Hultegård, avdelningschef
 • Renate Gullberg, miljöskyddsinspektör
 • Birgitta Iggland, miljöskyddsinspektör
 • Jimmy Johnsson, miljöskyddsinspektör
 • Helena Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Lina Lundberg, miljöskyddsinspektör
 • Charlotta Paulsson, miljöskyddsinspektör
 • Jimmy Roslund, miljöskyddsinspektör
 • Jennie Söderstedt Tedelid, miljöskyddsinspektör
 • Karl Tegnestedt, livsmedelsinspektör
 • Amanda Vitalisson, miljöskyddsinspektör

Miljöskyddstillsyn

 • Anna Gustafsson, avdelningschef (sjukskriven)
 • Torgny Sylvan, tillförordnad avdelnignschef
 • Jens Andersson, miljöskyddsinspektör
 • Magnus Jansson, miljöskyddsinspektör
 • Malin Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Sara Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Jenny Gyllensvaan, miljöskyddsinspektör
 • Cia Kågedal, miljöskyddsinspektör
 • Ulrika Lundahl, miljöskyddsinspektör
 • Charlotta Paulsson, miljöskyddsinspektör
 • Anna-Stina Påledal, miljöskyddsinspektör
 • Jimmy Roslund, miljöskyddsinspektör
 • Adrian Sandin-Sokolik, miljöskyddsinspektör
 • Anna Senior Samuelsson, miljöskyddsinspektör
 • Marie Tilja, miljöskyddsinspektör
 • Carola Österberg, miljöskyddsinspektör
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2017