Taxa för Miljökontorets tillsyn

Timavgift för Miljökontorets tillsyn

Bygg- och miljönämnden fastställer, före utgången av varje kalenderår, nästa års timavgift grundad på den allmänna prisutvecklingen.

Timavgift för 2017

Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, 970 kronor per timma

Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, 1 120 kronor per timma.

Taxor för prövning och tillsyn

Gällande taxor är beslutade av kommunfullmäktige 29 november 2011, §229 (livsmedelslagen) och 2015-12-08 § 506  (miljöbalken och strålskyddslagen).

Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter görs utifrån Livsmedelsverkets vägledning. Mer information om detta hittar du på Livsmedelsverkets sida om avgifter för livsmedelskontroll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017